Třeboň, přechody pro chodce

Město Třeboň

Město využívá svítidel typu 114 a 115 nejen na osvětlení
přechodů pro chodce (varianta Zebra), ale také pro osvětlení komunikací.

Pro osvětlení přechodů pro chodce bylo využito
svítidlo typu: IRS Z 115.

Komunikace jsou osvětleny svítidly typu: NRS 114. 

Dodané produkty

Fotogalerie

Umístění